Posted on: July 25th, 2012 by mdros No Comments

Tarieven testconsult (incl. btw)

Intake tandheelkundig consult (eerste testconsult)
Het intake consult duurt ongeveer anderhalf uur.
Wanneer u door uw tandarts bent doorverwezen en er naast de algemene test ook nog tandheelkundige metingen worden verricht, bedragen de kosten € 150.

Intake zonder tandheelkundige doorverwijzing
Het tarief voor een intake consult zonder tandheelkundige doorverwijzing bedraagt € 130.

Vervolgconsult
Bij een vervolgconsult meten we in welke mate de eerder geconstateerde blokkades zijn verminderd en welke dieper gelegen blokkades en lagen nu aandacht vragen.
Een hertest duurt ongeveer een uur en kost € 99.

Let op: deze kosten worden vooralsnog niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.
Voedingssupplementen en andere ondersteunende middelen/ doorverwijzingen die naar aanleiding van de test kunnen worden voorgeschreven, zitten niet bij de prijs inbegrepen.